Kennismakingsperiode van 1 maand is gratis. U kunt gratis gebruik maken van jeu de boues ballen van de vereniging.  Na de periode kunt u beslissen lid te worden. De contributie bedraagt € 75,- per jaar. Daarvoor kunt u aan alle activiteiten van de vereniging deelnemen op de buitenbanen, Tolhuislaan 3 Bunnik en in de winter op de binnenbanen van Les Cailloux, Koelaan 1 in Zeist. 

Interesse?  Kom dan eens kennismaken en meespelen op maandagmiddag, aanwezig uiterlijk 13.15 uur.  Of neem contact even met ons op.